Eesti Vaegkuuljate Liit

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Eesti Vaegkuuljate Liit tegeleb Vaegkuuljate probleemide teadvustamise ja nende lahendamise kaasaaitamisele.

Kuulmispuudega inimeste probleemidega hakati Eestis teadlikumalt tegelema juba enam kui kolmkümmend aastat tagasi. Ametiühingute Nõukogu juurde moodustatud Vabariiklik Surdokomisjon koostöös Kurtde Ühingu ja kõrvaarstidega viisid Eestis läbi küsitluse ca 9000 kuulmispuudega inimese kohta. Koostati vastav andmebaas. Tartu Riikliku Ülikooli teadlastel valmis selle alusel uurimistöö ja 1988. aastal anti välja kogumik : Kuulmispuudega inimesed ja nende probleemid Eestis.

Ametiühingute Nõukogu poolt kinnitaud integratsiooniprogrammis oli olulisel kohal kurtide ja vaegkuuljate õppimise-, töö- ja olmeprobleemide lahendamine. Soomes olid vaegkuuljate organisatsioonid tegutsenud juba varem. Soomlaste kontaktivõtmised Eesti Kurtide Ühinguga olid võimalikud vaid turismireiside nime all. Viibides nõukogude turistina Soomes, sai mitteametlikult kohtuda Helsingi Vaegkuuljate Ühingu esindajatega.

Kaheksakümnendatel aastatel arendas Tallinnas asuv Tondi Elektroonikatehas kuuldeaparaatide tootmist. Neid turustati üle kogu tolleaegse NSV Liidu! Ka Eestis leidsid need aktiivset kasutamist. Saksamaa Šlešwig Holšteini Instituudi abiga alustas Tallinnas 1991.aastal tööd Kuulmisrehabiltatsiooni keskus. Kuni käesolevani on selle keskuse tegevust juhtinud kuuldeaparaatide spetsialist Arvo Kannel.

Paljudel vaegkuuljatel tekkisid probleemid saadud kuuldeaparaadi kasutamisega. Inimesed vajasid nõuandeid, õpetust ja informatsiooni ning omavahelist suhtlemist.

1992. aasta augustis Eestit külastanud Soome KHL delegatsioon (Jorma Olli, Kalle Tervaskari, Mirja Liisa Rontu ja Sari Hirvonen) andsid vajalikud tegevusjuhised ja instruktsioonid Eestis Vaegkuuljate Ühingu moodustamiseks.

 6.märtsil 1993. aastal toimuski Tallinnas Eesti Vaegkuuljate Ühingu (EVKÜ) asutamiskoosolek. 

12.03.2005 toimunud Eesti Vaekuuljate Ühingu Üldkogul otsustati muuta organisatsiooni senine nimi ja nimetada edaspidi: Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL).

Viited