Subtiitrid

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.
(Ümber suunatud leheküljelt Eestikeelsed subtiitrid Eesti filmidele)

Suureks abiks on kuulmispuudega inimestele Kinos, Televisioonis, saadete ja filmide all olevad subtiitrid. Viimasel ajal on hakatud kuulmispuudega inimestele looma audiokommentaaridega e. helikommentaaridega subtiitreid, kus kirjeldatakse helisid mida kuulmispuudega inimene ei pruugi üldse kuulda.

Näited Filmi "Elavad Pildid" helikirjeldustest jooksva jutu vahel:

00:00:50.760 --> 00:00:53.600
[Telefon heliseb]
00:01:55.360 --> 00:01:56.520
[Välisuks paugub]
00:03:58.680 --> 00:04:01.200
[Taustaks tummfilmide ajastule
omane hoogne klaverimäng]
00:14:46.400 --> 00:14:49.760
[Vaatab filmi,
taustaks Helmi klaverimäng]
00:16:33.680 --> 00:16:35.720
[Projektoris jookseb kõrinal film]
00:16:44.280 --> 00:16:48.120
[Kahinal kostab raadiost juttu,
saksa keeles, siis mängib orkester]
00:17:00.400 --> 00:17:04.040
[Lüüriline muusika]
00:17:24.440 --> 00:17:26.440
[Jalgratas annab kella,
endiselt lüüriline muusika]


Subtiitrite liigid

Subtiitreid võib liikideks jagada lingvistilistel või tehnilistel alustel.[1]

Lingvistlilistel alustel:

Interlingvistilised subtiitrid – filmi või telesaate dialoogi tõlge. Hõlmab ka kakskeelset subtitreerimist (nt eesti- ja venekeelsed subtiitrid Eesti kinodes).

Intralingvistilised subtiitrid – samas keeles kui filmi või telesaate dialoog. Siia alla kuuluvad ka kuulmispuudega inimestele ja keeleõppijatele mõeldud subtiitrid. Kasutatakse ka oludes, kus inimesed ei pruugi aktsendist aru saada.

Tehnilistel alustel:

Vabalt valitavad subtiitrid (inglise k. closed caption) – subtiitrid, mille vaataja saab ise võimaluse korral pildile lisada (nt teleteksti ja DVD-de puhul).

Pealekõrvetatavad subtiitrid (inglise k. open caption) – filmile või saatele n-ö pealekõrvetatavad subtiitrid, mistõttu ei saa neid pildilt eemaldada. Mõeldud nii kuuljatele kui ka vaegkuuljatele.

Reaalajas subtitreerimine

Reaalajas subtitreerimine (inglise k. real time captioning) on muutunud üha tavapärasemaks, eriti Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides, eeskätt regulatsioonide tõttu, mis sätestavad, et sisuliselt kõik teles näidatu peab olema vaegkuuljatele kättesaadav. Tavaliselt on reaalajas subtiitrid helist paar sekundit maas transkribeerimisele, kodeerimisele ja subtiitrite edastamisele kuluva aja tõttu. Kuna teksti toimetamiseks pole aega, esineb reaalajas esitatud subtiitrites trüki- ja suulise teksti valesti kuulmisest tingitud vigu.

Reaalajas subtitreeritakse stenografistide e kiirkirjutajate abil, kes kasutavad subtiitrite loomiseks kas spetsiaalset klaviatuuri või loevad dialoogi hääletuvastustarkvarasse. Viimane on tehnoloogia arengu tõttu muutunud reaalajas subtitreerimisel üsna populaarseks. Kuna reaalajas subtitreerivad stenografistid peavad teksti tootma täpselt ja vahetult, on neil vajalik leida viise kuidas näiteks homofoone eristada (inglise keeles there, their ja they’re eristamine).

Ka reaalajas subtiitrite tõlkimine on võimalik. Sel juhul teevad tõlk ja stenografist samaaegselt tööd: esimene tõlgib dialoogi suuliselt ja teine kirjutab selle üles. Seda tüüpi subtitreerimine on haruldane, kuna subtiitrid ilmuvad ekraanile viivitusega, ajapuuduse tõttu ei ole võimalik teksti toimetada ning teenus on kulukas. Kiirem ja odavam võimalus on lasta tõlgil otse vaatajatega suhelda, kuid sel juhul ei ole tõlge kuulmispuudega inimestele kättesaadav.

SUBTIITRID TELEVISIOONIS

Eesti Rahvusringhääling

ETV ja ETV2 kanalil kasutatakse alates 7. septembrist 2015 digitelevisiooni subtiitreid. Digitelevisiooni subtiitrite kuvamise saab otsustada iga televaataja ise, seadistades teleri või digiboksi kuvama subtiitreid just selles keeles, mis talle sobib (eesti, vene või vaegkuuljate e. vabalevis märgitud kui hollandi keel).

Info ETV, ETV2 ja ETV+ maapealses vaba TV-s (Levira) edastatavate saadetele subtiitrite aktiveerime käib enamasti lihtsalt, puldil on sarnased nupud, mida tuleb vajutada nii mitu korda kuni õige keel saab, enamasti on see näha ekraanil, subtiitrid ei aktiveeru kohe vaid u. 5 sekundi jooksul kui neid käimasolevale saatele leidub.

Näide Levira vabatelevisiooni põhjal ETV subtiitrid:
est - Eesti
rus - Vene
dut - Hollandi e. Vaegkuuljate subtiitrid
OFF - Subtiitrid on välja lülitatud.
Subtiiter-err-DVB-T.jpg
Mõned näited erinevate tootjate kaugjuhtimispultide subtiitrite nuppudest.
Subtiitlid-remote.png

SUBTIITRID ERR LEHEL

Nii nagu ka TV-s ei lülitu ka veebi kaudu järelvaadatavatel saadetel ja filmidel subtiitrid automaatselt ise sisse, vaid neid peab alaäärest aktiveerima, linnuke vaegkuuljad ette. (vaata pilti)

Etv-subtiitrid.png
Etv-subtiitrid1.png

Miks on nii vähestel saadetel ERR-st subtiitrid?

ERR-i programmiteenistuse juhataja Külli Suurevälja sõnul on subtiitrite lisamine väga mahukas ja ajamahukas töö, nii kahjuks ei jõuta kõiki saateid subtiitritega varustada, pealmine rõhk on enimvaadatud saadetele subtiitrite andmine. Ta selgitas, et tõlkimine on pigem aja- kui rahakulukas, sest kiired vestlussaated nagu «Suud puhtaks» on väga tekstimahukad ning see on ka põhjus, miks need on eetris ülejärgmisel hommikul pärast esimest näitamist

ERR ETV kanali Subtiitrite tehniline info

ETV :
SID: 1
Video mpeg4: 550
PMT: 290
Audio1: 730 (est)
Audio2: 731 (ned-vaegnägijate kõnerobot)
DVB SUB SD: 161 (est)
DVB SUB SD: 162 (rus)
DVB SUB SD: 163 (ned- vaegkuuljate)
ETV2 :
SID: 2
Video mpeg4: 561
PMT: 307
Audio1: 806 (est)
Audio2: 807 (ned-vaegnägijate kõnerobot)
DVB SUB HD: 171 (est)
DVB SUB HD: 172 (rus)
DVB SUB HD: 173 (ned- vaegkuuljate)
ETV PLUSS :
SID: 34
Video mpeg4: 401
PMT: 209
Audio1: 714 (rus)
Audio2: 715 (est)
Audio2: 716 (hun)
DVB SUB HD: 181 (est)
DVB SUB HD: 182 (rus)
DVB SUB HD: 183 (ned- vaegkuuljate)
DVB SUB HD: 184 (est)

TELIA TV - Subtiitrite aktiveerimine/sobiva keele valimine

12.2016 - Teliast öeldi, et järelvaatamises tehilistel põhjustel osadel saadetel subtiitrid puuduvad.

Telia TV keele-eelistuste muutmiseks:
Vajuta puldil OK-nuppu
Avanenud menüüs vali nooleklahvidega Seaded ja Telia TV
Kinnita valik OK-nupuga
Valikute Keeleseaded all saad määrata, milliseid Subtiitrite keeli eelistad.
Esmaseks võid valida Eesti ja teine eelistus Vaegkuuljatele.

Telia-subtiitrid.png
Telia-subtiitrid-2.png

Kui mingil põhjusel ikka ei toimi, siis saate küsida järgi emaililt, miks ei toimi: tugi(ät)telia.ee

Telia kommentaar: Lähete sobiva filmi peale Telekava kaudu ning hakkate salvestust vaatama. Seejärel palun vajutage "OK" -> "heli ja subtiitrid" -> seal tekib kaks varianti. Paluksin Teil seadistada "Subtiitrite" juures, kus esmalt pakutakse eesti ja vene keelt, pärast seda tuleb veel variant "vaegkuuljatele". Seda seadistades ka kõikide kanalite puhul tulevad ette subtiitrid.

NB ! Kui tegu on MinuTV lahendusega läbi Mobiilse interneti (Telia 4G) siis subtiitrid ei toimi.

Elisa Elamus (Starman Starboxis) - Subtiitrite aktiveerimine/sobiva keele valimine

Starbox-subtitrid.png

Muudes DVB-C boksides või TV enda menüüs võib näidata nii. (Vaata allolevat pilt, ETV kanal.)

est - Eesti subtiitrid.
rus - Vene seubtiitrid.
est - Vaegkuuljate subtiitrid.
OFF - Subtiitrid on välja lülitatud.
ELISA-ELAMUS-DVB-C.jpg

KÕIK MUUD PAKKUJAD MIS ON ÜLE 4G INTERNETI

Nendes tavaliselt puudub subtiitrite valik üldse, subtiitrid sageli sisse kõrvetatud võõrkeelse jutu puhul.

Eesti Filmid DVD-l koos eestikeelsete subtiitritega

Hea meel on öelda, et paljudel vanadel ja uutel Eesti filmide DVD-le on ka eestikeelsed subtiitrid lisatud.

SELLE EEST SUUR AITÄH TOOTJATELE, KIRJASTAJATELE, SUBTIITRITE KIRJUTATAJETELE !!! TEISTEL ON VÕIMALUS SEE VIGA PARANDADA :)

Puuduvatest filmidest palun andke teada Ettevaatust: vanematel DVD-l ei pruugi eestikeelseid subtiitreid olla, lisaks ei pruugi olla kõigil eesti täisubtiitreid, on vaid tõlge seal kus eestikeeles ei kõnelda, kindlad täissubtiitrid on alati seal kus on DVD-l "vaegkuuljate subtiitrid" või vastav märge täissubtiitrite olemasolu kohta.Väike nimekiri filmidest, kus on Eesti subtiitrid olemas. (NB! NIMEKIRI EI OLE TÄIELIK, VAJAB TÄPSUSTUST TÄISTÕLKE INFO OSAS) Jooksvalt täiendame. • 1944 (2015) - Subtiitrid: eesti, (ainult osaliselt) inglise, läti, leedu, vene (Starmani Videolaenutus)
 • Ameerika suvi (2016) - Subtiitrid: eesti (Enamus filmist on subtiitritega, kuna ingliskeelne), vene
 • August 1991 (2005) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l), inglise, vene
 • Buratiino (2009) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l), inglise, vene
 • Detsembrikuumus(2008) - Subtiitrid: eesti (osaliselt), inglise, vene (Telia laenutus)
 • Don Juan Tallinnas (1971) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene
 • Eestlanna Pariisis (2012) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2016) (Telia laenutus)
 • Elavad Pildid (2013) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2016)), (Telia laenutus, Starmani Videolaenutus, filmilaenutus.ee)*
 • Free Range, Ballaad maailma heakskiitmisest (2013) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2016), inglise, vene (DVD)*
 • Georgica (2004) - Subtiitrid: eesti, vene, inglise, hollandi, soome (Telia laenutus)
 • Georg (2007) - Subtiitrid: eesti (ainult osaliselt, tõlge vene keelele), inglise, vene, soome (Telia laenutus)
 • Idioot (2011) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene
 • Kertu (2013) - Subtiitrid: eesti ja (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2016), inglise, vene (DVD)*
 • Keti lõpp (2017) - Subtiitrid: eesti (vaegkuuljatele), vene, inglise
 • Kevade (1970) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l), vene (filmilaenutus.ee), inglise, rootsi, saksa, soome
 • Kirjad Inglile (2012) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene, soome
 • Kirsitubakas (2014) - Subtiitrid: eesti ja (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2016) inglise, vene (Starmani Videolaenutus)
 • Kinnunen (2007) - Subtiitrid: eesti (ainult osaliselt), inglise, soome, vene (Telia laenutus)
 • Klass (2007) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene
 • Klassikokkutulek (2016) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid DVD), vene, inglise (Starmani Videolaenutus)
 • Kutsar Koputab Kolm Korda (2010) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene
 • Libahundi needus (2005) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene
 • Luuraja ja luuletaja (2016) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2017), inglise, vene (DVD2016).**
 • Malev (2005) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene
 • Ma olen väsinud vihkamast (1995) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l), inglise, vene.
 • Ma ei tule tagasi (2014) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l), inglise (Telia laenutus)
 • Mandarinid (2013) - Subtiitrid: eesti, (poodides osaliselt DVD-l, täieliku saab tootjalt), inglise, vene (Starmani Videolaenutus)
 • Mausoleum (2016) - Subtiitrid: eesti
 • Meeletu (2006/2011) - Subtiitrid: eesti, inglise, soome, vene (filmilaenutus.ee)
 • Mehed ei nuta (1968) - Subtiitrid: eesti, inglise
 • Mina olin siin (2008) - Subtiitrid: eesti, (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2016) vene, inglise
 • Minu näoga onu (2017) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene
 • Must alpinist (2015) - Subtiitrid: eesti, vene, inglise (Starmani Videolaenutus)
 • Nimed Marmortahvlil (2002/2008) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l) vene, inglise, soome (Telia laenutus)
 • Noor pensionär (1971) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l), inglise
 • Noored Kotkad (1927/2008) - Subtiitrid: eesti (Tummfilm muusika ja tekstislaididega)
 • November (2017) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene
 • Nukitsamees (1981) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l).
 • Nullpunkt (2014) - Subtiitrid: (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2016 või tootjalt), inglise, vene (DVD)**
 • Perekonnavaled (2016) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid DVD-l), inglise, vene**
 • Pimedad aknad (1968/2008) - Subtiitrid: eesti
 • Polaarpoiss (2016) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid DVD), vene, inglise
 • Päevad, mis ajasid segadusse (2016) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid DVD), vene, inglise
 • Punane elavhõbe (2010/2013) - Subtiitrid: eesti, inglise, vene (Telia laenutus, Starmani Videolaenutus)
 • Risttuules (2014/2015) - Subtiitrid: eesti,(Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2017) vene, inglise
 • Ruudi (2006) - Subtiitrid: eesti, vene (Telia laenutus)*
 • Sangarid (2017) - Subtiitrid: eesti (vaegkuuljatele), vene, inglise, läti, soome
 • Siin me oleme (1979) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l) **
 • Supilinna salaselts (2015) - Subtiitrid: eesti,(Vaegkuuljate subtiitrid), inglise, vene**
 • Suvi (1976/2004) - Subtiitrid: eesti, vene, inglise
 • Sügis (1990/2004) - Subtiitrid: eesti, vene, inglise
 • Taarka (2008) - Subtiitrid: eesti (Subtiitrid täielikud DVD-l) vene, inglise (Telia laenutus, filmilaenutus.ee)
 • Tallinn pimeduses (1993/2008) - Subtiitrid: eesti, inglise
 • Teesklejad (2016) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid), vene, inglise, läti
 • Vana daami visiit (2006) - Subtiitrid: eesti, vene
 • Vanad ja kobedad saavad jalad alla (2003) - Subtiitrid: eesti, vene, inglise, leedu
 • Vehkleja (2015) - Subtiitrid: eesti (ainult osaliselt) (Vaegkuuljate subtiitrid alates DVD2017), vene, inglise (DVD) (Starmani Videolaenutus-poolik eesti)*
 • Viimne Reliikvia (1969) - Subtiitrid: eesti (täielikud DVD-l), inglise, soome, läti, saksa, vene
 • Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus (2014) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid DVD), vene, inglise

Eesti filmidel eestikeelsed subtiitrid olemas, mõningatest internetipõhistest videolaenutustest ja TV-s, kuid mitte DVD-l

Videolaenutustes kehtib sama, kõigil pole täies filmipikkuses Eesti subtiitreid !

 • Ema (2016) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid tulevad DVD saabudes), ERR*
 • Head Käed (2001) - Subtiitrid: eesti (ainult osaliselt, tõlge läti ja vene keelele) (Telia laenutus)*
 • Karu Süda (2001) - Subtiitrid: eesti (filmilaenutus.ee)*
 • Kohtumõistja (2013) - Subtiitrid: eesti, vene (Telia laenutus)*
 • Minu Leninid (1997) - Subtiitrid: eesti, vene (Starmani Videolaenutus)*
 • Ohtlikud kurvid (1961) - Subtiitrid: eesti (täielikud ainult TV-s).**
 • Püha Tõnu kiusamine (2009) - Subtiitrid: eesti (ainult osaliselt) (Telia laenutus)*
 • Savoy ball (1985) - Subtiitrid: eesti (Telia laenutus, Starmani Videolaenutus)*
 • Tallinna kilud (2011) - Subtiitrid: eesti (Telia laenutus)*
 • Vasha (2009) - Subtiitrid: eesti (Telia laenutus)*
 • Õnn tuleb magades (2016) - Subtiitrid: eesti (Vaegkuuljate subtiitrid tulevad DVD saabudes), (ERR) **
 • Üksik saar (2012) - Subtiitrid: eesti (Telia laenutus)*

Internetipõhised filmilaenutused

Eesti filmide DVD-id müüvad e-poed

Enne ostmist küsige infot täistõlke olemasolu kohta.

Eesti DVD filmide laenutamine raamatukogudes enamasti kohapeal kasutuseks - tasuta

Vabatahtlike tõlgitud Eesti filmide subtiitreid võib leida internetist

Vene subtiitreid Eesti filmidele

Subtiitrite maksumus filmile

Eesti Filmi sihtasutuse tururundusjuhi andmetel hakkavad ühe filmi subtiitrite hinnad alates 500-st €urost, nende tootmise jaoks saab taodelda EFI käest toetusi.

Vaata ka

 • 13.05.2014 - ERR - Vaegkuuljad saavad varsti eesti filme vaadata - 2014 aastal lisati Eesti Filmi Instituudi toetuste jagamise eeskirja uus punkt, mille kohaselt peavad kõik täispikad mängufilmid, animafilmid ja üle 50 minuti pikkused dokumentaalfilmid olema varustatud vaegkuuljatele ja vaegnägijatele mõeldud tõlgetega.
 • Bartoll, Eduard 2004. Parameters for the classification of subtitles. Topics in Audiovisual Translation. Toim. Pilar Orero. John Benjamins Publishing Company: Amsterdam/Philadelphia. Lk 53–60