Kuulmisakustik

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Kuulmisakustiku vundamentaalne pädevus pärineb meditsiinikoolist ning tema oskused iseseivaks tööks on kujunenud aastate jooksul töötades arsti assistendina ja läbi enesetäiendamise audioloogilistel kursustel. Kuulmisakustik on võimeline ka nõustamistegevust läbi viima.