Bluetooth

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.
(Ümber suunatud leheküljelt Sinihammas)

Bluetooth e. Sinihammas

Bluetooth logo
Bluetooth-logo.png

Bluetooth on 1990. aastatel Bluetooth Special Interest Groupi (SIG) loodud IEEE 802.15.1 tehnoloogiale vastav tööstusharu standard seadmete omavahelise traadita side (WPAN) jaoks. Bluetooth on liides, mille abil suudavad erinevad seadmed nagu mobiiltelefonid, PDA-d, arvutid või perifeeriaseadmed omavahel suhelda. Bluetoothi põhieesmärgiks on andmeedastuste ja juhtmeühenduste asendamine.

Esimese osa Bluetoothi traadita side tehnoloogiast töötasid välja Hollandi professor Jaap Haartsen ja rootslane Sven Mattisson. Algselt oli see mõeldud firmale Ericsson. Teised osad töötasid välja peamiselt firmad Nokia ja Intel.

Bluetoothi ajalugu

Juba 1980. aastate lõpust alates on proovitud erineval viisil arvuti ümbruskonda üleliigsetest juhtmetest vabastada, püüdes neid asendada traadita side lahendustega (juhtmeta klaviatuurid, infrapunaprinter jms.). Erinevate asjaolude tõttu (suur voolutarve, üksteise segamine jne) ja puuduvate standardite pärast ei olnud esialgsed lahendused eriti edukad.

Infrapuna tehnoloogia suur populaarsus andis lootust, et nimetatud tehnoloogia on edukas. 1993. aasta augustis asusid 30 firmat (nende hulgas ka HP, IBM, Digital) koos ühist protokolli välja töötama ja loodi Infrared Data Association (IrDA). Eesmärk oli ühise infrapuna andmeedastamise protokolli loomine. Paljud teadmised IrDA-töödest mõjutasid hiljem ka uut Bluetooth standardit.

Kuna infrapunatehnoloogia kasutamisel oli probleemiks andmete edastamisel vajalik saatja ja saaja vaheline silmside, anti 1994. aastal firmale Ericsson ülesanne uurida traadita side ühenduse loomise võimalikkust raadiolainete abil. Uuring andis positiivse tulemuse ja 1998. aastal asutasid Nokia, Ericsson, IBM, Toshiba ja Intel Bluetooth Special Intereset Groupi (SIG), mille ülesandeks oli standardi väljatöötamine. Esimese lõpliku versiooni avaldas SIP aasta 1999. aasta juulis, milleks oli Bluetooth versioon 1.0 ja millele järgnes sama aasta detsembris Bluetooth 1.0b. Alles 2001. aasta veebruaris toodi välja versioon 1.1. See oli esimene soliidsem põhi turukõlblikute seadmete jaoks, sest eelnevas versioonis esines üsna palju ebatäpsusi ja vigu.

Nimi „Bluetooth“ valiti 10. sajandil elanud Taani viikingite kuninga Harald Blåtandi ('Sinihammas') järgi, kes oli tuntud kui väga hea rääkija. Nimi „Bluetooth“ oli küll ainult algul koodnimeks, selle tehnoloogia väljatöötamise projekti jaoks, hiljem otsustati see nimi jätta. Fakt, et tegemist on skandinaavlasega, mõjus nimepanekuprotsessile soodustavalt, sest firmad nagu Ericsson ja Nokia, kelle roll Bluetoothi väljatöötamisel oli väga suur, on samuti Skandinaavia firmad.

Põlvkonnad ja versioonid

Valik Bluetoothi versioonidest ja nende omadustest:

Bluetooth 1.0 ja 1.0B

 • Sisaldas turvaprobleeme, mis olid seotud Bluetooth Hardware Device Address Transmissioniga (BD_ADDR).
 • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 732,2 kbit/s

Bluetooth 1.1

 • Ratifitseeriti 2002. aastal kui IEEE Standard 802.15.1.
 • Parandati paljud eelmise versiooni vead.
 • Toetab krüpteerimata kanaleid.
 • Lisati signaalitugevuse indikaator Received Signal Strength Indication (RSSI).

Bluetooth 1.2

See versioon on varasemate versioonidega kooskõlas ja sisaldab järgnevaid lisaseadmeid:

 • Kiirem ühendus ja ülesleidmine
 • Adaptive Frequence-hopping spread spectrum (AFH), mis teeb seadme vähemtundlikuks teiste raadiolaineid tekitavate seadmete suhtes (näiteks Wi-Fi-ruuterid).
 • Ratifitseeriti 2005. aastal kui IEE Standard 802.15.1.
 • Laiendatud sünkroonsed ühendused (Extended Synchronous Connections eSCO), mis parandavad heli kvaliteeti saatmise ajal sellega, et lubab vigaseid pakette uuesti saata ja vajalikul korral tõsta heli latentsust et toetada paremini samaaegset andmeedastust.
 • Tutvustab voolu kontrolli (Flow Control) ja taassaatmise mooduseid (Restransmission Modes) L2CAP-protokollistikule.
 • Andmeedastuskiirus nüüd ka praktikas kuni 721 kbit/s.

Bluetooth 2.0 + EDR

 • Andmesidekiiruse kolmekordistamine EDR-i (Enhanced Data Rate) abil.
 • Teoreetiliselt kuni 3 Mbit/s, praktikas kuni 2,1 Mbit/s.
 • Bluetoothi versioon 2.0 on võimeline töötama ka vanemate seadmetega ja seadmetega, millel ei ole EDR-i.

Bluetooth 2.1 + EDR

Uued funktsioonid nagu Secure Simple Pairing ja Quality of Service. Lisaks sellele sisaldab 2.1 uuendusi, nagu Extended inquiry response (EIR), mis annab jagab otsingute ajal rohkem informatsioone ja parandab sellega seadmete filtreerimist enne nendega ühendamist, või Sniff subrating, mis vähendab voolutarvet väikese voolutarbega (low-power) mooduses.

Bluetooth 3.0 + HS

Bluetoothi 3.0 +HS versioon suudab teoreetiliselt andmeid edastada kiirusega kuni 24 Mbit/s, kuid mitte otseselt läbi Bluetoothi ühenduse. Selle asemel kasutatakse Bluetoothi koordineerimiseks ja ühenduse loomiseks ja andmed liiguvad tegelikult läbi kõrval asuva 802.11 võrgu. Selle versiooni põhiline uuendus on AMP (Alternate MAC/PHY), 802.11 lisamine väga kiire andmetranspordi jaoks. AMP välja töötamine eeldas kahte tehnoloogiat: 802.11 ja UWB, kuid UWB puudub versiooni kirjelduses.

 • Alternate MAC/PHY Lubab kasutada teisi MAC ja PHY-si Bluetoothi profiili andmete edastamise jaoks. Bluetoothi raadiolaineid kasutatakse veel seadme äratundmise, ühendamise ja profiili konfiguratsiooni jaoks, kuid suurte andmemahtude saatmiseks kasutatakse kiiremat MAC PHY 802.11 (tuntakse Wi-Fina) seadet. See tähendab, et niipea, kui on vaja suurema mahuga andmeid saata, kasutatakse Bluetoothi asemel 802.11 tehnoloogiat.
 • Unicast connectionless data Lubab seadmel andmeid saata ilma L2CAP kanali loomiseta. See on mõeldud rakenduste jaoks, mis ei vaja kõrget latentsust kasutaja käskude ja andmete edastamisel. See on mõttekas ainult väikeste andmemahtude puhul.
 • Täiendatud vooluseadmed Uuendab voolu seadmete funktsiooni ja eemaldab open loop voolu seadet ja lahendab vead vooluseadmetes, mis olid tingitud uue EDR konfiguratsioonist. Lisaks sellele on veel lisatud closed loop konfiguratsioon ja „go straight to maximum power“ käsk.

Bluetooth 4.0 + EDR

 • Bluetoothi 4.0 versiooniga pidi võimalik olema kahe Bluetoothi seadme vahelise ühenduse 5 ms jooksul üles ehitada ja seda kuni 100 m ulatuses hoida. Sellejaoks parandati vigade käsitlemist ja turvalisuse ülevalhoidmiseks kasutati 128-bitist AES-krüpteeringut. Teine eesmärk oli voolutarbe vähendamine ja sellega saavutati näiteks mobiiltelefonide või muude väikeste seadmete (käekellad, kaugjuhtimispuldid, sensorid... ) akude säästmine.
 • 12. juunil 2007 teatasid Nokia ja Bluetooth SIG, et Wibree hakkab olema osa Bluetoothi spetsifikatsioonist ultra-low power Bluetoothi tehnoloogiana.
 • 17. detsembril 2009 otsustas Blutooth SIG, et Bluetoothi low energy tehnoloogiast saab 4.0 versiooni üks tunnusmärk. Varem kasutusel olnud nimesid Wibree ja Bluetooth ULP (Ultra Low Power) enam ei kasutata.
 • 21. aprillil 2010 lõpetas Bluetooth SIG 4.0 versiooni väljatöötamise. 4.0 versioon sisaldab Classic Bluetooth, Bluetooth high speed ja Bluetooth low energy protokolle. Bluetooth high speed põhineb Wi-Fi tehnoloogial ja Bluetooth Classic koosneb kõikidest tavapärastest Bluetoothi protokollidest.

Klassid ja leviulatus

Klass    Max võimsus       Max võimsus        Ulatus õues
Klass 1 100 mW 20 dBm u 100 m
Klass 2 2,5 mW 4 dBm u 10 m
Klass 3 1 mW 0 dBm u 1 m

Seadmete tegelik ulatus sõltub nende saatevõimsusest ja tugevalt ka paljudest teistest erinevatest parameetritest. Siia hulka kuuluvad saaja antenni kuju ja ümbruskonna omadused, mis võivad signaali erinevalt mõjutada. Näiteks paksud seinad kujutavad endast suurt tõrget andmete saatmisel. Andmete paketid ja nende erinevad suurused ja kaitseprotokollid võivad samuti maksimaalset vahemaad saatja ja saaja vahel muuta.

Bluetooth personaalarvutis

Fail:Bluetooth.jpg
Bluetoothi seade, mida ühendatakse arvuti USB pistikuga

Bluetooth arvutis vajab spetsiaalset riistvara. Mõnedes arvutites (enamasti sülearvutites) on see juba integreeritud, teiste jaoks on loodud väikesed riistvarad, mida ühendatakse kas läbi USB arvutiga või PCMCIA-kaardiga. Operatsioonisüsteemi peab samuti jälgima. Microsoft Windows pakub Windows XP SP2 Bluetooth-stacksi, mis tähendab, et lisadraiveri installimine ei ole alati vajalik. Mõned teised operatsioonisüsteemid, (Linux, Apple-Macintosh) suudavad aga rohkem profiile kasutada ja pakuvad seega rohkem erinevaid kasutamisvõimalusi. Kui arvutil on Bluetooth seade olemas, siis sobiva tarkvara abil saab sellega teisi ligidal olevaid aktiveeritud Bluetooth-seadmeid otsida ja nende kasutamisvõimalusi välja uurida. Sellist tarkvara nimetatakse ka Bluetooth-skanneriteks.

Bluetoothi kasutamise võimalused personaalarvutiga

 • SCO-Audio: sünkroonne peakomplekti kasutamine (Skype, SIP...)
 • AV- või A2DP-Audio: HiFi-muusikamängimine, sobilik ühe või mitme kõrvaklappide jaoks korraga.
 • Mobiiltelefoni sünkroonimine (kontaktid, muusikafailid, mobiilne internet,...)
 • HID: sisendseadmed nagu hiir ja klaviatuur

Ohutus

Esimese Bluetoothi läbimurde autor oli Ollie Whitehouse (esimene demonstratsioon toimus aprillis 2004). Aga pakutud meetodil oli üks tõsine miinus – läbimurre oli võimalik ainult siis, kui oli võimalus võtta kätte mõlemaid seadmeid enne nende ühendusprotsessi alustamist (protsessi, mille korral seadmed vahetuvad üksteisega identifikatsiooni infoga). Kui esimene "kontakt" oli sooritatud kurjategija ulatuse piiri tagant, järgnev andmevahetus ei saa mingit riski.

Teise ja praeguse meetodi pakkusid välja Tel Avivi ülikooli töötajad Avishai Wool ja Yaniv Shaked. Pakutud meetod lubab murda läbi ükskõik millist andmevahetuse seanssi Bluetoothiga seotud seadmete vahel, isegi, kui see ei ole esimene seanss. Nagu ütleb ajakiri New Scientist ühendamise protsessi jooksul Bluetooth-seadmed loovad krüpteeritud 128-bitise võtme, mida pärast hoitakse mälus ja kasutatakse iga kord, kui alustatakse andmevahetust seadmete vahel. Esimese sammuna ühenduse loomisel on mõlemasse seadmesse PIN-koodi sisestamine (neli sümbolit). Seejärel keerukate matemaatiliste tehingutega koodist arvutatakse välja võti. Ollie Whitehouse tõestas, et kurjategija võib luua ühendust seadmega isegi PIN-koodi teadmata. Selle jaoks nõutakse spetsiaalset, aga üsna odavat varustust. Selle abil, võttes kätte mõlemate seadmete informatiivseid sõnumeid (milliseid nad vahetuvad üksteise vahel ainult esimese Bluetoothi-kontakti korral), nendest võib Bluetooth algoritmide (vaadates läbi umbkaudu 10 000 varianti) abil saada nõutava koodi. Aga esimene Bluetoothi-kontakt võib toimuda ainult üks kord, mis piirab selle meetodi kasutamist.

Wool ja Shaked said demonstreerida Bluetoothi läbimurde võimalust, kunstlikult tekitades esimese ühenduse. Kurjategija Bluetooth seade sekkus kontakti teise seadme "näoga". Lisaks sellele ohvri seadmele saadakse sõnum, et kood läks meelest ära. Vana kood annulleeritakse ja tehakse uus ühendus, mis juba lubab kurjategijal saada koodi ja kasutada seda oma eesmärkidel. Selgus, et võtme kaotuse sõnumi saatmiseks, kurjategija peab ainult rakendama võõrast identifikaatorit. Selle identifikaatori saamine ei ole raske asi, sest kõik Bluetooth-seadmed alati automaatselt saadavad seda kõikidele analoogsetele seadmetele, mis on ulatuses. Nende meetodite abil võtme ekstraheerimise protseduur võtab aega: Pentium IV kasutades 0,06 sekundit, Pentium III kasutades 0,3 sekundit. Traadita side protokoll Bluetooth sai kohe populaarseks kurjategijate sihtmärgiks. Isegi tehnoloogia ohutuse plussid, nagu väike ulatus (ca 10 m) muutusid selleks kahjuks. Spetsiaalsete antennide abil saavad kurjategijad jälitada inimese liikumist rahvamassis või seina taga olev "kaudne läbimurre" muutus kohe eriliseks turniiriks.

Vaata ka

Välislingid