Soodustingimustel suitsuandurid kuulmispuudega inimestele

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Soodustingimustel suitsuandurid kuulmispuudega inimestele

Alates 1.juulist 2014 on vastavalt Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ tuleohutusseadmed kohustuslikud kõigile elanikele, kaasaarvatud vaegkuuljad. Vaegkuuljatele ei sobi nn tavalised suitsuandurid. Spetsiaalsete, sügava kuulmislangusega inimestele sobilike andurite maksumus küündib aga 320 EUR (5000 kroonini).

Tuleohutusseadmed, sh suitsuandurid puudega inimestele on lisatud riigi poolt kompenseeritavate tehniliste abivahendite nimekirja riigipoolse kompensatsioonimääraga 50%.

Soodustingimustel saavad suitsuandurit osta inimesed, kellel on kuulmislangus ja kes on:

1) tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% või kellele on määratud puude raskusaste;
2) vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut;
3) isikud, kes ei ole vanaduspensioniealised, kes ei oma töövõimetust ega puuet, kuid kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist.

Soodustingimustel suitsuandurite ostuks on vajalik omada isikliku abivahendi kaarti, mis väljastatakse Maavalitsustest.