Audiogramm

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Audiogramm on graafik, mis kujuneb audiomeetria mõõtmistulemuste märkimisel teljestikus, kus horisontaalteljel on sagedused hertsides ja vertikaalteljel heli intensiivsus detsibellides. Intensiivsus 20 detsibelli vastab sosistamisele ja see on tase, mida mõõdetakse tavaliselt meditsiinilises kuulmise kontrollis. Kuulmistaset 20 db vahemikus 125Hz – 8000Hz loetakse piisavalt heaks kuulmiseks.

Kuulmiskeskustes tehakse suurematele patsientidele toonaudiogramm, st laps peaks olema vähemalt mänguaudiomeetria selgeks saanud, muidu ei saa tema reageeringutest aru ning audiomeetria on ebaadekvaatne. Toonaudiomeetria käigus peab kuulama eraldi kummagi kõrvaga eri kõrguses ja sageduses helitoone ning andma märku, milline on nõrgim kuuldav heli.

Selle põhjal koostatakse patsiendile audiogramm, kus vasaku kõrva kuulmine märgitakse siniste ristidega ja parema oma punaste ringikestega. Joonistuvad kaks kõverat, mis näitavad kuulmislanguse ulatust.

Audiogrammi näide kus inimesel on kuulmine OK.
Audiogramm OK.jpg
Audiogrammi näide kus inimesel on kuulmislangus.
(Klassikaline kõrgsageduslik kuulmiskangus, sisekõrva probleemide korral)
Audiogramm Kõrgsageduslik.jpg
Audiogrammi näide kus inimesel on kuulmislangus.
(Klassikaline kõrgsageduslik kuulmiskangus, keskkõrva probleemide korral)
Audiogramm Keskkõrv.jpg

Kus audiogrammi saab teha ?

Audiogrammi saab teha kohalike Kurgu-nina-kõrvaarstide juures ja Kuulmiskeskustes üle Eesti.

Ka kodus saab teha audiogrammi - Kuid tuleb silmas pidada, see pole eriti täpne aga mingi pildi asjast saab

Näiteks lehel: http://www.audiocheck.net/testtones_hearingtestaudiogram.php

Android Nutitelefoniga: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.eaudiologia

Android audiogramm.jpg