Audioloogia

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Audioloogia on teadus kuulmisest ning otorinolarüngoloogia alaeriala, mis hõlmab kuulmis- ja tasakaaluorgani haiguste, traumade ja anomaaliate diagnostika, konservatiivse ja kirurgilise ravi ning rehabilitatsiooni.

Nõukogude ajal oli Eestis erialana surdoloogia, mis taasiseseisvumise järgselt kadus. Seejärel tegeleti küll edasi kuulmise ja tasakaaluprobleemidega, kuid audioloogiaalast väljaõpet hetkel Eestis ei eksisteeri ning kõrva-nina-kurgu arstid, meditsiiniõed ja implantaatide programmeerija täiendavad ennast iseseisvalt või välisriikides nn. tööpaigakoolitustel.

Eestis on probleemiks, et audioloogiks spetsialiseerumine ei paku arstidele huvi – seepärast saab audioloogiks nimetada Eestis ainult 3-4 arsti.

Välised viited