FM-süsteem

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

FM-süsteem on koos kuuldeaparaatide või implantaadi kõneprotsessoriga kasutatav traadita suhtlemisabivahend, mis võimaldab rääkijal ruumis vabalt liikuda. FM-süsteemi abil suureneb heliallika ja taustamüra vaheline suhe ning väheneb taustamüra mõju. FM-süsteem on hakanud unustuste hõlma vajuma, kuna uued lahendused on asemele tulnud.

FM-SÜSTEEM.png

Osad

FM-süsteem koosneb rääkija külge kinnitatavast saatjast ja kuulmisabivahendiga ühendatavast vastuvõtjast. FM-süsteemi saab kasutada koolis, loengutel jms olukordades, aga ka juhul, kui tavalise kuulmisabivahendiga on kuulamine taustamüra tõttu raske (tänaval, autos-bussis, televiisorit vaadates, sportides jne).

Kasutamisest

Kasutamisel on oluline paigutada saatja mikrofon heliallika lähedusse (kinnitada kõneleja rinnale, kõlari vm külge). Kuna õpetaja mikrofon on tavaliselt suundmikrofon, peaks jälgima, et ta oleks kinnitatud suunaga suu poole. Tuleb arvestada, et ehted, raamatud vm ei läheks vastu mikrofoni. Samuti on FM abil kuulajale ebameeldiv igasugune muu krõbistamine ja müra (paberikrabin, pliiatsiga toksimine jne).

Vahetunniks tuleb süsteem välja lülitada.

Kuna FM kaudu kuuldub selle kasutajale koolitunnis vaid õpetaja jutt, peaks õpetaja teiste õpilaste poolt öeldu üle kordama. Tuleb arvestada, et FM-süsteem võib eri klassides erinevalt käituda (näiteks reageerida elektrilistele ja elektroonilistele signaalidele). Kui koolis on mitu FM-süsteemi kasutajat, peaksid saatjad olema erinevatel sagedustel.