Kutsenõustamine

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Kuulmishäired

  • Nõrgenenud kuulmine on piiranguks tööga toimetulekul või üldise ohutuse tagamisel kindlat kuulmistaset nõudvate tööde puhul, kus on tegemist müraga, võimaliku edasise kuulmise langusega indiviidi puhul, kellel on sisekõrvast tingitud kuulmislangus.
  • Hea kuulmine on eelduseks laeva- ja õhutranspordi juhtidel, raudteel ja professionaalsetel sõidukijuhtidel.
  • Kui õpilasel on sisekõrvast tingitud kuulmisdefekt ning on plaanis valida müraga seotud töö (näiteks autojuhi elukutse, metallitööstuse või ehitusega seotud eriala), on vajalik otoloogi otsus.