Kuulmislävi

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Helitugevuse muutus 1 dB on väikseim, mida treenitud kõrv suudab sagedusel 1 kHz eristada. Kuna detsibell on suhteline ühik helitugevuse muutumise mõõtmiseks, siis on erine vate helide iseloomustamiseks tema abil vaja mingit nn. nullpunkti.

Kokkuleppeliselt on mõõt 0 dB inimese kuulmislävi (vaikseim hääl, mida keskmine inimene suudab tajuda).

Tüüpiliste helikeskonade skaala.
Kuulmislävi.png

Heli tekitamise võimsust mõõdetakse vattides (watts). Võimsuse suurendamine kümme korda kasvatab heli võnkeenergiat 10 korda ja see toob kaasa helitugevuse kasvu 10 dB, sada korda, toob kaasa helitugevuse muutuse 20 dB jne.

Kuulmiskaoks määratleti 20dBst suuremad läved ühel või enamal sagedusel ühe või mõlema kõrva kohta järgmise liigituse kohaselt:

Kuulmiskategooria Kuulmislävi  
--------------------------------------------------------------------------------
1: Normaalne kuulmine, ≤20 dB mõlemas kõrvas kõikidel sagedustel. Kui üks neist tingimustest ei ole täidetud, tuleks 
tegelikud läved kindlaks teha kõikidel sagedustel.  
2: ≤20 dB kõnesagedustel (0.5–1-2 kHz), kuni 40 dB sagedusel 3 kHz või kuni 65 dB sagedusel 4kHz.  
3: Keskmine kuulmislävi üle 20 dB kõnesagedustel, kuid üle 40 dB sagedusel 3 kHz või üle 65 dB sagedusel 4 kHz.  
4: Keskmine kuulmislävi ≥20 dB ka kõnesagedustel.