Kuulmisrehabilitatsioon

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Kuulmisrehabilitatsiooni (rehabiliteerima – töövõimet taastama) moodustavad mitmesugused uuringud, protseduurid, teenused jt., nagu:

 • kuulmise audimeetriline uuring,
 • kuuldeaparaadi määramine ja sobitamine,
 • individuaalotsiku valmistamine,
 • kuuldeaparaadi käsitlemise õpetus ja kohanemistreening, perioodiline kontroll, remont, korduv reguleerimine jt.,
 • logopeediline ja pedagoogiline töö vaegkuuljaga,
 • töö ja elukutse omandamisega seotud küsimused.

Abivahendid kuulmispuude rehabilitatsiooniks:

Silmusvõimendid sinihamba tehnoloogia baasil, mis mõeldud nutitelelefonide, sülearvutite, tahvlite jms. sinihamba toega seadmetega:

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 – https://www.jentafon.com/
Simenes easyTek – https://usa.bestsoundtechnology.com/
Artone 3MAX – http://www.artonecs.com/store/p1/Artone_3_MAX.html
MaxIT Pulse – http://www.halhen.com/cgi-bin/info.cgi?id=3656
Clarity CE50 HearIt – http://shop.clarityproducts.com/personal-listeners/
 • Interneiühendusega nutitelefon, tahvel või arvuti. (email, skype, veebikaamera, whatsapp jt. suhtlustarkvarad)
Skype – http://www.skype.com (Nii arvutis, telefonis kui ka tahvelarvutis)
Whatsapp – https://www.whatsapp.com (Ainult nutitelefonis ja tahvelarvutis)
Glide – http://www.glide.me (Ainult nutitelefonis ja tahvelarvutis)
 • Faksiaparaat ja tekstitelefon (viimane tänapäeval asendunud nutitelefoniga)
 • Vibraatoriga äratuskell
 • Vibraatori ja valgustusega uksekellad.
Bellman & Sympon Portable Receiver – http://bellman.com/portable-receiver/
Bellman & Symphon – http://bellman.com/baby-cry-transmitter
 • Universaalne kõnevõimendi e. kommunikaator. (kõrvaklapid, mikrofon);
Bellmann & Symphon MAXI – http://bellman.com/maxi/
Bellmann & Symphon MINO – http://bellman.com/mino/
Bellmann & Symphon Domino Classic – http://bellman.com/domino-classic/
Bellmann & Symphon Domino PRO – http://bellman.com/domino-pro/
Comfort Duet – http://www.comfortaudio.com/comfort-duett/

Soodustingimustel suitsuandurid kuulmispuudega inimestele

FM-süsteem on koos kuuldeaparaatide või implantaadi kõneprotsessoriga kasutatav traadita suhtlemisabivahend, mis võimaldab rääkijal ruumis vabalt liikuda. FM-süsteemi abil suureneb heliallika ja taustamüra vaheline suhe ning väheneb taustamüra mõju.

Viipekeel koosneb viibetest, sõrmendamisest, artikulatsioonist ja miimikast. Eestis on ca 2000 inimest, kes suhtlemisel kuuljaga vajavad viipekeele tõlgi abi. Samuti võivad viipekeele tõlgi abi vajada ka kuuljad inimesed suhtlemisel kurdiga. Viipekeeletõlk on kahe keele ja kultuuri vahendajaks, kes tagab tõlkesituatsioonis mõlemale osapoolele keelelise võrdsuse. Professionaalsete viipekeeletõlkide töö on riiklikult tasustatud ja nad töötavad Eesti Kurtide Liidu juurde loodud tõlkekeskuste vahendusel. Viipekeele õppimise küsimustes võib pöörduda alati tõlkekeskuste poole.

Eesti Viipekeele tõlke ühendav organisatsioon – http://www.viipekeeletolgid.ee/
Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing – http://www.evkty.ee/
MTÜ Viipelend – http://www.viipelend.ee/
Tartu Viipekeeletõlgid MTÜ – http://www.tartuviipekeeletolgid.ee
Eesti viipekeele sõnastik – http://www.eki.ee/dict/viipekeel

Kuigi kuulmislangusega inimene on üsna hea suultlugeja ei saa ta kõigest siiski aru. Tegelikult liigub paljude häälikute puhul suu üsna sarnaselt (näiteks m ja p). Uuringute järgi on suultlugemine võimalik ainult 30% ulatuses ning ka siis, kui on olulised teatud soodustingimused (näole langev valgus, mõõdukas kaugus rääkijast, väljendusrikas miimika jne). Aeglane kõne, pingutavalt väljendusrikas miimika või artikulatsioon aitavad kuulmislangusega isikul paremini suult lugeda. Kui suu liigub vähe siis on raske ka suult lugeda.

Kirjutustõlge on teenus, kus tekst trükitakse ekraanile rääkijaga samal ajal. Kirjutustõlgi töövahendiks on tavaliselt süle- või tahvelarvuti. Kõige olulisemaks peetakse just rääkijaga samas tempos püsimist. Kirjutustõlkide trükkimiskiirus on keskmiselt 130 000 tähemärki tunnis, mis ümardatult on 36 tähemärki sekundis. Kiiremaks trükkimiseks kasutab kirjutustõlk kõiki kümmet sõrme. Teenus on vajalik, et saada võimalikult täpset informatsiooni näiteks loengutes, konverentsidel ja ka tööl.

 • Kõnetuvastus vahendite ja tarkvarade kasutamine.
 • Sotsiaalne ja psühholoogline nõustamine.

Kuulmise kaotamine võib erinevatel inimestel tekitada erinevaid reaktsioone, mis võivad mõjutada inimest üheaegselt, võivad kaduda ja uuesti ilmuda. Pärast kuulmise kaotamist vajavad inimesed aega muutustega kohanemiseks. Negatiivsed emotsioonid, mis võivad kuulmise halvenedes inimest vallata, on šokk, viha, kurbus, stress, depressioon.

On inimesi, kes ei kohane kunagi täielikult kuulmise kaotusega, kuid on ka neid, kes kohanevad sellega küll ühes situatsioonis, ent mitte teises. Seepärast on tähtis, et kuulmispuudega inimestele oleks võimalikult kättesaadav esmatasandi nõustamine, mille käigus nii nemad kui nende pereliikmed saavad vastused võimalikult paljudele probleemküsimustele. Üle 95 db. kuulmislangust nimetatakse kurtuseks ja siinkohal pole kuuldeaparaat enam abiks. Inimesed kes, on väikeeas kurdistunud, ehk enne kasutavad enamasti suhtlemisel viipekeelt, kuid need, kes on hiliskurdistud. e. on kõnekeele omandanud peale kurdistumist ei suuda kuuljate maailmast lahkuda, ega sulanduda kurtide kogukonda. Siinkohal on neil hetkel ainsaks võimaluseks taas kuulda jäänud kasutades sisekõrvaimplantaati.

TULEVIKU TEHNOLOOGIA

 • Infrapuna mikrofon, suunamisega heliallikale.
 • Kõne tekstiks tegevad prillid.