Pimekurt

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.


Pimekurdiks nimetatakse raske nägemis- ja kuulmispuudega inimesi. Kombineeritud nägemis- ja kuulmispuue ei võimalda pimekurtidel inimestel automaatselt kasutada ainult nägemispuudega või kuulmispuudega inimestele mõeldud teenuseid. Pimekurtust tuleb vaadelda kui omaette puuet, mis vajab spetsiaalseid meetodeid kommunikatsiooniks ja toimetulekuks.

Pimekurtus annab järgnevaid kombinatsioone:

 • Pime/kurt;
 • Pime/vaegkuulja;
 • Vaegnägija/kurt
 • Vaegnägija/vaegkuulja

Pimekurtide erinevad rühmad

Sõltuvalt pimekurtuse tekkepõhjustest ning -ajast jaotatakse pimekurdid nelja rühma, kusjuures igale rühmale iseloomulikud eripärasused eeldavad erinevaid õpetamis- ja rehabilitatsioonivõtteid, eelkõige kommunikatsioonivahendi valimisel ja õpetamisel.

Sünnipärane pimekurt

Sünnipäraste pimekurtide hulka arvatakse ka kõne kujunemise perioodil kuulmise ja nägemise kaotanud inimesed. Pimekurdina sündinud või varases lapseeas pimekurdiks jäänud inimese olukord on raskem ka seetõttu, et pimekurtusega kaasnevad teatud muutused isiksuses ja käitumises, mis raskendavad tunduvalt inimese võimalusi kasutada maksimaalselt ära kuulmis- ja nägemisjääki.

Sünnipärased kurdid või vaegkuuljad

Hiljem lisanduv nägemispuue või pimesus Sellesse rühma kuuluvad kaasasündinud kuulmispuudega ja hilisema elu jooksul välja kujuneva nägemislangusega inimesed (USHER sündroom). Umbes kuus protsenti kaasasündinud kurtusega lastest kaotab järk-järgult nägemise pigmentretiniidi tõttu. Selle rühma lapsed on sünnilt kurdid, nende esimeseks keeleks on viipekeel ja nad kasutavad viipekeele vastuvõtmiseks nägemist. Nägemise kaotus toob kaasa vajaduse kujundada ümber nende suhtlussüsteem.

Sünnipärased pimedad või vaegnägijad

Hiljem lisanduv kuulmispuue või kurtus See rühm hõlmad pimedate või vaegnägijatena sündinud inimesi, kellel elu jooksul tekib kuulmise langus või täielik kadu.

Elu jooksul tekkinud pimekurtus

Selle rühma moodustavad inimesed, kes sünnivad normaalse kuulmise ja nägemisega, kuid kaotavad need elu jooksul eri põhjustel

Omaette rühma moodustavad liitpuudega pimedad/vaegnägijad lapsed: Siia rühma võib liigitada need liitpuudega pimedad või vaegnägijad lapsed, kellega tuleb suhtlemisel kasutada pimekurtide suhtlemismeetodeid. Selle rühma lastel on kuulmine normis või kahjustatud väheses ulatuses, kuid erinevatel põhjustel puudub neil kas kõnest arusaamine või kõne produtseerimisvõime.

Tuntud pimekurte inimesi

 • Francisco Goya (1746–1828), hispaania maalikunstnik, jäi elu lõpus pimekurdiks
 • Victorine Morriseau (1789–1832), esimene hariduse saanud pimekurt Pariisis
 • Sanzan Tani (1802–1867), jaapani õpetaja, kes jäi kurdiks lapsena ja pimedaks hiljem, suhtles õpilastega puudutuste abil
 • Hieronymus Lorm (1821–1902), leiutaja ja kirjanik
 • Laura Bridgman (1829–1889), esimene hariduse saanud pimekurt USA-s
 • Mary Bradley (?–1866), esimene hariduse saanud pimekurt Suurbritannias
 • Helen Keller (1880–1968), kirjanik, aktivist, esimene kõrghariduse saanud pimekurt
 • Alice Betteridge (1901–1966), esimene hariduse saanud pimekurt Austraalias
 • Olga Skorohodova (1911–1982)
 • Jack Clemo (1916–1994), Briti luuletaja
 • Richard Kenney (1924–1979), õpetaja ja luuletaja, kolmas kõrghariduse saanud pimekurt USA-s
 • Robert Smithdas (1925– ), esimene magistrikraadi saanud pimekurt USA-s
 • Mae Brown (1935–1973), esimene kõrghariduse saanud pimekurt Kanadas
 • Theresa Poh Lin Chan (1945? – ), Singapuri õpetaja ja kirjanik

Helen Keller

Hearing loss is a worse misfortune than being blind.
When you lose your vision, you lose contact with things;
but when you lose your hearing, you lose contact with people.

Artiklid pimekurtidest

54aastane Erika Rahu­mägi on reibas ja aktiivne naine, kellele meeldib matkata ning reisida. Krapsakas liikumisstiil ei reeda sünnipärast kuulmispuuet ega ka seda, et naine näeb ainult ühe silmaga, sedagi vaevu.

Kas teie suudate kududa kinnisilmi, valida eri värvi lõnga ja teha keerukaid mustreid? Kusjuures keegi ei saa teile sõnadega öelda, mida järgmiseks teha, sest te lihtsalt ei kuule. Tundub võimatu, ent Pärnu pimekurt vanamemm Helje Toome saab kudumisega suurepäraselt hakkama.

Viited