ShakenWake

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.
Shake-n-wake-zzz-vibrating-alarm-clock-watch.jpg

Töötamiseks vajab 1x AAA mõõdus patareid.

Kella ja kuupäeva õigeks sättimiseks

1. 3x MODE nuppu vajutada.
2. 1x RESET nuppu vajutada. 
3. START nuppu vajutada niipalju, kuni minutid kellal õigeks lähevad.
4. 1x RESET nuppu vajutada.
5. START nuppu vajutada niipalju, kuni tunnid kellal õigeks lähevad. Jälgi kas on AM või PM.
6. 1x RESET nuppu vajutada.
7. START nuppu vajutada niipalju, kuni päev läheb õigeks.
8. 1x RESET nuppu vajutada.
9. START nuppu vajutada niipalju, kuni kuu läheb õigeks.
10. 1x RESET nuppu vajutada.
11. START nuppu vajutada niipalju, kuni nädalapäev läheb õigeks.  Nädalapäevad E-P: MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
12. 1x MODE nuppu vajutada.

Kellaaja ja helina sättimisel jälgige, et oleks õige kellaaeg seatud: AM - Enne lõunat, PM - peale lõunat. Need muutuvad tundide muutmisel.

Helisemise õigeks sättimiseks

1. 2x MODE  nuppu vajutada.
2. Niipalju START nuppu vajutada kuni tunnid õigeks saavad pandud. Jälgi kas on AM või PM.
3. 1x RESET nuppu vajutada.
4. Niipalju START nuppu vajutada kuni minutit õigeks saavad pandud.
5. 1x MODE nuppu vajutada.

Kindlasti kellaaja näidust allpool olev nupp vasakule lülitada, muidu vibroalarm ei toimi, teiselepoole jättes heliseb aga seda ei kuule ükski vaegkuulja.

Lisaks jälgige, et oleks ekraanil alarmi märk - seda saab sisse välja lülitada, samaaegselt reset ja start nuppu vajutades, kui vibrab 2x on välja lülitatud, kui 1x siis on sisse lülitatud !

Helisemise kellaaja kontrollimiseks

1.RESET nuppu alla hoida.

Kuupäeva vaatamiseks

1. START nuppu all hoida.

Tausta valguse sisselülitamiseks

1. Vajutage pirnimärgiga nuppu (alumine vasakpoolne)

Stopperi funktsiooni kasutamiseks

1. 1x MODE peale vajutades.
2. START/STOP - alustamiseks peatamiseks.
3. RESET - Stopperi näidu nullimiseks.