Töövõime hindamine

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Töövõime hindamine

  • Töövõime hindamiseks peab olema käinud arstide juures maksimaalselt viimase 6 kuu sees, mõistlik on alustada arstide mööda käimis 6 kuud enne taotluse esitamist kuna erialaarstide järjekorrad on pikad.
  • Korduvhindamise taotlus tuleb esitada eelmise kuu 5-20 kuupäeval.
  • Esitades taotluse hiljem, kui kuu aega enne 20 kuupäeva jääte vahepealsest rahast ilma ! Tagant järgi ei maksta.
  • Puuduva töövõime korral toetuse suurus 11,82 eurot päevas. Keskmine suurus 354,6 eurot kuus (30 päeva x päevamäär)
  • Osalise töövõime korral 6,74 eurot päevas. 202,2€ - 30 päeva kuus, 208,94 - 31 päeva kuus.

Tegevuste käik

Töövõimetoetus

Näide: Osalise töövõimega inimene, kelle brutosissetulek on 1100 eurot ning töövõimetoetus (säilitatud suurus) on 304,30 eurot. Sissetulek ületab seega piiri, millest alates hakatakse toetust vähendama (90-kordne päevamäär ehk 2017.a 1063,80 eurot).

Selle näite puhul on piiri ületav summa 36,20 eurot (1100 – 1063,80 = 36,20). Toetuse vähendamisel jagatakse sissetulekupiiri ületav osa kahega ning lahutatakse väljaarvutatud toetusest:

1) 36,20 : 2 = 18,10 eurot 2) 304,30 – 18,10 = 286,20 eurot

Väljamaksmisele kuulub seega 286,20 eurot.

Aktiivsusnõue

Osalise töövõimega isik

Kui töövõime on osaline, peab aktiivsusnõue olema täidetud (ehk peab töötama, olema töötuna arvel, õppima, last kasvatama jne), muidu ei saa inimene töövõimetoetust.

Kõik teised isikud

Teine aktiivsusnõue kehtib (sõltumata töövõimest) inimesele, kes on töötuna arvel. Kui inimene (ka puuduva töövõimega inimene) soovib töötuna arvel olla, tööd otsida ja tööturuteenuseid saada, peab ta tõepoolest täitma töötu kohustusi - käima töötukassas vastuvõtul, täitma tööotsimiskava jne. Need on nõuded, mis kehtivad kõikidele töötuna arvel olevatele inimestele sõltumata töövõimest.

Välised lingid