Tümpanomeetria

Allikas: Kuulmisabi - Kuulmislangus, Kuulmispuue, Tinnitus, Kõrvakuulmine, Meiere Tõbi, Kuuldeaparaat.

Tümpanomeetria on täiendav uuring kõrvavaevuste diagnostikas. Selleks kasutatakse seadet, tümpanomeetrit, mis registreerib trummikile liikuvuse, rõhu keskkõrvas, rõhugradiendi ja kuulmekanali mahu.Tümpanomeetria on lihtne, kiire, töökindel ja usaldusväärne uuring, mis annab hea ülevaate trummikile, kuulmeluukeste ahela, ovaalakna, kuulmetõri seisundist ja nendevahelisest funktsioonist.

Tümpanomeetria (eriti käsitümpanomeetriga) tegemine nõuab tegijalt suurt kogemust, kuna otsiku natukenegi vale asetus kuulmekäigus annab vale tulemuse ja seega ka vale hinnangu sellele. Seega ei ole ka järgnevad ravi soovitused adekvaatsed. Õige tulemuse saamiseks peaksid nii spetsiifilisi uuringuid tegema siiski ainult kitsa eriala spetsialistid, kes on seda õppinud ja sellega päevast päeva tegelevad.

Tümpanomeeter

Tümpanomeeter.jpg

Nii saadakse uuringu tulemus tümpanogramm.

Uuringu osana on võimalik hinnata ka M.stapedius tympani reaktsiooni heliärritusele, nn. stapedius reflekse ja nii saada teavet ka heli vastuvõtva, juhteteede ja kuulmiskeskuse tööst. Uuringu biomehaaniliseks aluseks on hermeetilise süsteemi loomine seadme otsiku ja kuulmekäigu vahel. Tümpanomeeter väljastab kindla sageduse ja valjusega helienergiaimpulsi, mille järgselt registreeritakse seadme mikrofoniga tagasipeegelduva helienergia hulk. Seadme protsessor võrdleb neid väärtusi omavahel ja kalkuleerib kuulmekile ja kuulmeluukeste ahela kaudu neelduva energia. Mida suurem on heli juhtiva ahela elastsus, seda vähem helienergiat naaseb tagasi seadme andurisse ja vastupidi. Nii saadakse tümpanomeetria olulisem mõõdetav parameeter: kuulmekile liikuvus ehk elastsus ( ingl. k.compliance). Seda mõõdetakse mahuühiku, milliliitritega, see on ekvivalentne helijuhtiva ahela mobiilsusega.

Näiteks vedeliku esinemisel keskkõrvas on arusaadavalt vähenenud kuulmekile liikuvus, seda vähem tümpanomeetri poolt väljastatud helienergia impulsist neeldub, enamus sellest registreritakse tagasitulevana ja saadaksegi madal elastsus. Trummikile elastsuse alusel on võimalik teada ka rõhku keskkõrvas, seda võrreldes atmosfääri rõhuga. Uuringu ajal registreeritakse heli juhtiva ahela elastsust erinevate, seadme poolt täpselt doseeritud rõhkude foonil. Instrument väljastab uuringutulemuse graafiliselt, mida nimetatakse tümpanogrammiks. Graafiku Y teljel on esitatud elastsuse väärtuse sõltuvus muutuvast rõhust X teljel, süsteemis seadme andur kuulmekäik.

Arvväärtusena esitatakse eraldi elastsus ja kuulmekanali maht, milliliitrites ning maksimaalse elastsuse juures olev rõhk keskkõrvas, dekapascalites, daPa. Sama ühikuga väljendatakse ka rõhugradienti, ehk rõhuväärtust mille juures moodustab elastsus 50 %. Uuringutulemuse kiiremaks tõlgendamiseks on tümpanogrammil esitatud ka “ normi aken”. Kui graafiku tipp asetseb selles aknas, siis on keskkõrva funktsioon normis.

K.Feldmann ́i järgi jaotatakse tümpanogramme järmiselt:

   A -normaalne;
   A1 – lõtv, üliliikuv, kõrge tipp;
   A2 – jäik, armistunud trummikile, tipp madal;
   B – puudub tipp, tümpanogramm sirge, tähistab vedeliku keskkõrvas;
   C – tipp negatiivse rõhu alas, alarõhk trummiõõnes, viitab tuba auditiva funktsiooni häirele;
   D ja E tümpanogramm M kujuline, kuulmekile ebanormaalselt liikuv, võimalik kuulmeluukeste ahela katkemine.
Normis on see A tähe kujuline, seda nimetataksegi A tüüpi tümpanogrammiks.
Tümpanogramm normis.jpg

Stapedius reflekside hindamiseks produtseerib instrument erineva sagedusega konstantse helitugevusega (85dB) heliimpulsi ja registreerib seejärel kuulmekile elastsuse muutuse. Heliimpulss levib kuulmekile ja kuulmeluukeste ahela kaudu ovalaknani sealt aga teoni. Mehaaniline helienergia muundatakse närviimpulsiks, mis levib mööda VIII kraniaalnärvi ajutüves asuvasse kuulmiskeskusesse. Toimub heliärrituse analüüs, kuna see on päris vali siis VII kraniaalnärvi mööda antakse impulss M.stapedius tymapni`le, järgneb selle pingutumie ja alaneb heli juhtiva ahela elastsus. See lihas töötab teadupärast kui füsioloogiline “helitugevuse – summutuse nupp”. M.stapediuse kontraktsioon avaldub tümpanogrammil elastsuse langusena, nii saadakse täielik ülevaade heli vastuvõtva, seda muundava ja analüüsiva struktuuri tööst.